Tháp Hấp Thụ Khí Độc


– Xử lý khói thải nồi hơi

– Xử lý bụi, mùi phân xưởng đúc

– Xử lý mùi trong các phân xưởng tái chế chất thải

– Xử lý mùi dung môi hữu cơ

– Xử lý hơi hóa chất, hơi khí độc hại

Nguyên lý: Dung dịch hấp thụ được phun từ trên xuống dưới và dòng khí chứa các thành phần ô nhiễm  được dẫn từ dưới lên trên. Vận tốc dòng khí trong thiết bị vào khoảng 0,6-1,2 m/s. Bụi bẩn, mùi, khói độc… trong dòng khí sẽ tiếp xúc với dung dịch hấp thụ được giữ lại và rơi xuống đáy tháp.