Tháp Hấp Thụ Khói


Khi đốt chất thải, trong khói thải có chứa nhiều thành phần độc hại như bụi, CO, SO2, NOx, H2S, HF, HCl …. Những khí này gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người, năng suất cây trồng và vật nuôi. Do vậy, việc trang bị hệ thống xử lý khói thải cho lò đốt là bắt buộc nhằm đảm bảo lò đốt rác không gây ô nhiễm môi trường.
Xử lý khí thải bao gồm các công đoạn: hệ thống xử lý bụi bằng xyclon ướt, xử lý khí bằng tháp hấp thụ, xử lý khí độc hại bằng tháp hấp phụ và ống khói cao đẩy khí cưỡng bức.a.      Xử lý khí thải bằng xyclon
Khí thải sau khi ra khỏi hệ thống thu hồi nhiệt được đưa vào thiết bị xyclon kiểu ướt. Khí thải đi vào theo phương tiếp tuyến với thiết bị, dưới tác dụng của lực ly tâm, hạt bụi văng ra thành thiết bị, khi phun nước tạo thành màng trên mặt trong của thành xyclon, hạt bụi chạm vào thành ướt không có khả năng bắn ngược trở lại vào dòng khí và do đó hiệu quả lọc được tăng cao. Khí sạch được đưa lên phía trên và đi sang tháp đệm hợp khối hấp thụ khí. Hiệu suất của thiết bị này với hạt bụi 15-20mm là 95% và 2-5mm là 90%.

Tháp hấp thụ


Tháp đệm hợp khối là sự kết hợp giữa tháp đĩa (tháp màng bọt) và tháp đệm theo công nghệ hấp thụ đã được áp dụng phổ biến tại nhiều nước trên thế giới trong đó có Việt Nam.
Phương pháp này sử dụng một thiết bị xử lý hai cấp bao gồm: Cấp thứ nhất là một tháp đĩa (Plate Tower) hoạt động với nguyên lý: Khí thải khi chuyển động từ dưới lên trong thiết bị với vận tốc thích hợp, khi đi qua lớp chất lỏng trên bề mặt đĩa tạo thành lớp bọt. Lớp bọt này vừa có tác dụng giữ lại các hạt bụi và tro (hiệu suất với hạt bụi có kích thước lớn hơn 0,5mm là 90%), vừa có tác dụng hấp thụ các chất ô nhiễm dạng khí trong khí thải. Cấp thứ hai là một thiết bị hấp thụ dạng đệm (Packed Tower) hoạt động với nguyên lý như sau: chất lỏng, chuyển động từ trên xuống, khí thải chuyển động từ dưới lên, nhờ lớp vật liệu đệm bằng khôi sứ mà khả năng tiếp xúc giữa chất lỏng và khí tăng lên. Khi chất lỏng và khí tiếp xúc với nhau, các chất ô nhiễm dạng khí sẽ được hấp thụ bởi màng nước trên bề mặt các khâu đệm và các hạt nước, đồng thời bụi cũng được rửa sạch nhờ dòng chất lỏng. Dung dịch kiềm sau khi hấp thụ khí độc chảy xuống đáy tháp, được dẫn xuống bể xử lý nước. Thực tế cho thấy, sau khi khói lò được xử lý bằng tháp hợp khối, nồng độ cực đại đo được của các chất ô nhiễm không khí trên mặt đất ở khu vực xung quanh nhà máy nhỏ hơn tiêu chuẩn cho phép.Xử lý khí thải bằng tháp hấp phụ

Tháp hấp phụ

Khí thải sau khi qua thiết bị hấp thụ được chuyển sang thiết bị hấp phụ khí. Các thành phần trong khói thải có các hợp chất hữu cơ độc hại như Dioxin, Furan ở nồng độ thấp và mùi khó chịu được giữ lại trong chất hấp phụ. Chất hấp phụ này sau một thời gian làm việc sẽ bão hòa và giảm hiệu suất. Vì vậy cần phải được chôn lấp tại bãi chôn lấp hợp vệ sinh.
Sản phẩm cùng loại