Hệ thống xử lý hơi cyanua
Chúng tôi chuyên tư vấn và chế tạo .Hệ thống hút hơi cyanua và công nghệ xử lý hơi cyanua,
đạt tiêu chuẩn muôi trường!

               QUY TRÌNH XỬ LÝ HƠI CYANUA

Các chất thải có chứa cyanua luôn được xử lý qua một quy trình hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là oxy hóa cyanua thành cyanat bằng cách sử dụng tác nhân oxy hóa như Clo hay Natri hydroclorit trong môi trường kiềm (pH cao).

Giai đoạn hai là oxy hóa cyanat (ít độc hại hơn cyanua) thành cacbon dioxit và nitơ thông qua việc sử dụng nhiều hơn Clo hay Natri hydroclorit ở pH thấp hơn so với giai đoạn đầu.

Phản ứng hóa học diễn ra trong giai đoạn đầu như sau:

NaCN + 2NaOH + Cl2 ↔ NaCNO + 2NaCI + H2O

Đầu tiên, pH được điều chỉnh và giữ ở mức 10 pH hay cao hơn bằng cách bổ sung xút.

Chú ý: đây là bước xử lý rất quan trọng vì các cyanua clorit (CNCI) hay khí hydrogen cyanit (HCN) có thể sinh ra đồng thời nếu dòng thải có chứa cyanua tiếp xúc với một dung dịch mang tính axit.

Sau khi nâng độ pH, ORP (điện thế oxy hóa khử) sẽ tăng đến khoảng +250mV khi bổ sung chất oxy hóa như Javan vào. Mục đích đo ORP là do sẽ có sự thay đổi nhanh diễn ra (khoảng 50mV) khi tất cả cyanua bị oxy hóa thành cyanit. Phản ứng này thường xảy ra trong vòng 15 đến 30 phút với điều kiện khuấy trộn liên tục.

Chú ý: Giá trị tuyệt đối ORP có thể khác nhau từ quy trình này sang quy trình kia và theo sự thay đổi pH. Do đó, kiểm soát pH rất cần thiết trong toàn bộ quy trình. Cũng vậy, điểm cài đặt ORP thực tế phải được xác định trong từng điều kiện cụ thể.

Phản ứng hóa học diễn ra trong giai đoạn hai ( dẫn về trung tâm xử lý nước thải)

2NaCNO + 4NaOH + 3Cl2 ↔ 6NaCI + 2CO2 + N2 + 2H2O

Ở bước hai, phản ứng xảy ra ở pH thấp hơn (8.5 đến 9 pH). pH thấp hơn là dấu hiệu bình thường do lượng kiềm đã được tiêu thụ ở giai đoạn đầu. Không nhất thiết phải bổ sung axit để làm giảm pH mà chỉ cần sử dụng NaOH để duy trình pH ở mức này. Chất oxy hóa được cho vào cho đến khi ORP tăng đến khoảng +300mV. Giá trị này có thể khác nhau tùy theo điều kiện xử lý của quy trình