CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH THIÊN
HOTLINE: 0909 443 241
0

  • Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Bụi Sơn

  • Mã sản phẩm:
  • Giá : Liên hệ
  • Mua ngay

Thông tin sản phẩm

Cấu Tạo và Quy Trình Xử Lý

Cấu Tạo 

  • Thiết bị phân phối nước (máng nước chảy tràn);
  • Màng nước;
  • Vách ngăn;
  • Bể lắng để thu nước và giữ lại lượng sơn lắng;
  • Quạt hút;
  • Ống xả thải.

Quy Trình Xử Lý

Khí thải bụi sơn sau khi được hút ra khỏi buồng sơn bằng hệ thống quạt hút sẽ được cho qua thiết bị hấp thụ sử dụng màng nước. Cấu tạo của màng nước bao gồm một hệ thống máng, nước chảy tràn trên vách máng tạo thành màng nước. Hệ thống máng này được nối liền vào đường ống và bơm nước. Khi nước chảy tràn liên tục trên vách máng sẽ tạo thành màn chắn liền mạch từ đó giữ lại các hạt bụi sơn từ lượng khí thải hút ra.
Khí thải bụi sơn sau khi qua thiết bị hấp thụ trên sẽ sẽ được quạt hút qua hệ thống lọc sử dụng than hoạt tính và được cho thoát ra ngoài . Quá trình trên được hỗ trợ bởi một quạt hút tạo áp. Khí thải bụi sơn sau khi xử lý đáp ứng được yêu cầu xả thải theo quy định của BTNMT. Lượng nước sử dụng để tạo màng lọc được tuần hoàn liên tục.