CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH THIÊN
HOTLINE: 0909 443 241
0

Thiết kế lắp đặt

 CÔNG TY TNHH HUNG THINH THIEN chuyên

> Tư vấn giải pháp công nghệ,Thiết kế hệ thống

> Thi công, Lắp đặt

> Bảo trì, Bảo dưỡng,Thay thế thiết bị

> Nâng cấp hệ thống

> Cung cấp vật tư, Thiết bị cho các dự án khí thải như: 

 Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Xi mạ 
  - Hệ Thống Xử Lý Khói thải 
  - Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Lò hơi 
  - Hệ Thống Xử Lý Bụi Gỗ
  - Hệ Thống Xử Lý Khí Thải Bụi Sơn
  - Hệ Thống Xử Lý Bụi Kim Loại
  - Hệ Thống Xử Lý Khí Bụi Cát
  - Hệ Thống Xử Lý Mùi
  - Hệ Thống Cấp Khí Tươi Cho Xưởng
  - Hệ Thống Thông Gió Nhà Xưởng, Tầng Hầm