CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH THIÊN
HOTLINE: 0909 443 241
0

Thiết kế lắp đặt

 CÔNG TY TNHH HUNG THINH THIEN chuyên

> Tư vấn giải pháp công nghệ, thiết kế hệ thống

> Thi công, lắp đặt

> Bảo trì, bảo dưỡng, thay thế thiết bị

> Nâng cấp hệ thống

> Cung cấp vật tư, thiết bị cho các dự án khí thải như

  - Hệ thống xử lý khí thải xi mạ 
  - Hệ thống xử lý khói thải 
  - Hệ thống xử lý khí thải lò hơi 
  - Hệ thống xử lý bụi gỗ
  - Hệ thống xử lý khí thải bụi sơn
  - Hệ thống xử lý bụi kim loại
  - Hệ thống xử lý khí bụi cát
  - Hệ thống xử lý mùi
  - Hệ thống cấp khí tươi cho xưởng
  - Hệ thống thông gió nhà xưởng, tầng hầm