Tháp hấp Thụ Mùi


Hấp thụ là quá trình tách khí dựa trên cơ chế hấp thụ của một số chất hấp thụ đối với chất ô nhiễm lẫn trong khí thải cần xử lý. Trong quá trình này, các phân tử chất khí bẩn bị giữ lại trên bề mặt của vật liệu hấp thụ.

Kỹ thuật xử lý khí thải bằng quá trình hấp thụ còn được sử dụng rộng rãi để khử ẩm trong không khí, các khí độc hại và có mùi trong khí thải. Nó giúp thu hồi các loại hơi, khí sạch lẫn trong không khí hoặc khí thải.Kỹ thuật xử lý khí thải bằng tháp hấp thụ được sử dụng rộng rãi